[-PWNZ] -PWNZ

Создан: 26.10.2016
Командующий: komka_klanov
[-PWNZ] -PWNZ

V.V.V.V.V.

Средний урон

1350

Средний % побед

56,29

2 участника
Игрок Должность В клане Урон %
komka_klanov Командующий 1582 дня 0 0
anton_zheleznyj_3 Боец 1496 дней 1350 56
Суммарные показатели
Игрок Фраги Урон
Сумма 27387 35934844
komka_klanov 0 0
anton_zheleznyj_3 27387 35934844
Сумма 27387 35934844